Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Małgorzata Orczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

malgorzata.orczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 12

ResearcherID

P-8883-2014

ORCID

0000-0003-0866-7689

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS