Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Małgorzata Orczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

malgorzata.orczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 12

ORCID

0000-0003-0866-7689

ResearcherID

P-8883-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (26)

Rozdziały (14)

Książki (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)