Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wsparcie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa

Authors

Zuzanna Jankowiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wsparcie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.06.2021