Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie systemu gaśniczego bezzałogowego statku powietrznego

Authors

Maciej Mularczyk (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Opracowanie systemu gaśniczego bezzałogowego statku powietrznego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.06.2021