Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Kobaszyńska-Twardowska

PBN ID

3922101

ResearcherID

A-3272-2015

ORCID

0000-0002-3087-8119

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=TcHpKHEAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS