Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych transporterów mechanicznych do ziarna

Autorzy

Mikołaj Leszczyński (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza rozwiązań konstrukcyjnych transporterów mechanicznych do ziarna

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

25.06.2021