Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Systemy kontroli dostępu i zabezpieczenia mienia w bankach

Authors

Dariusz Burzyński (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Systemy kontroli dostępu i zabezpieczenia mienia w bankach

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

28.05.2021