Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesów usługowych z wykorzystaniem metod i narzędzi logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Karolina Kozber (WIZ), Olga Pieczyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Doskonalenie procesów usługowych z wykorzystaniem metod i narzędzi logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

31.05.2021