Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie Internetu Rzeczy w wybranych sektorach przemysłu na przykładzie Niemiec

Authors

Marcin Jachimczak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie Internetu Rzeczy w wybranych sektorach przemysłu na przykładzie Niemiec

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

22.06.2021