Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie Internetu Rzeczy w wybranych sektorach przemysłu na przykładzie Niemiec

Authors

Marcin Jachimczak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie Internetu Rzeczy w wybranych sektorach przemysłu na przykładzie Niemiec

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

22.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.