Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Joanna Kałkowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

joanna.kalkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 72

ORCID

0000-0001-6956-7863

ResearcherID

N-1228-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (18)

Książki (5)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (47)