Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Joanna Kałkowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

joanna.kalkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 72

PBN ID

1494531

ResearcherID

N-1228-2014

ORCID

0000-0001-6956-7863

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS