Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja standaryzacji przepływu danych i informacji w obszarze zarządzania projektami w przedsiębiorstwie usługowym

Authors

Olga Czerwińska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja standaryzacji przepływu danych i informacji w obszarze zarządzania projektami w przedsiębiorstwie usługowym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.06.2021