Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja standaryzacji przepływu danych i informacji w obszarze zarządzania projektami w przedsiębiorstwie usługowym

Authors

Olga Czerwińska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja standaryzacji przepływu danych i informacji w obszarze zarządzania projektami w przedsiębiorstwie usługowym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.