Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Thesis

Download BibTeX

Title

Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia oraz koncepcja wdrożenia jej zapisów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągowego

Department

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia oraz koncepcja wdrożenia jej zapisów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągowego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.