Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia oraz koncepcja wdrożenia jej zapisów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągowego

Authors

Adrianna Kłosińska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia oraz koncepcja wdrożenia jej zapisów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągowego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.