Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia oraz koncepcja wdrożenia jej zapisów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągowego

Autorzy

Adrianna Kłosińska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia oraz koncepcja wdrożenia jej zapisów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągowego

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021