Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wielokryterialna analiza skuteczności postów o tematyce HR

Authors

Magdalena Starnowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wielokryterialna analiza skuteczności postów o tematyce HR

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

31.05.2021