Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 03

ResearcherID

M-1662-2014

ORCID

0000-0002-5596-307X

Google Scholar

Ewa Więcek-Janka

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS