Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 03

ORCID

0000-0002-5596-307X

ResearcherID

M-1662-2014

Google Scholar

Ewa Więcek-Janka

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (39)

Rozdziały (25)

Książki (7)

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (79)

Recenzje prac dyplomowych (49)