Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Wprowadzenie raportowania za pomocą usługi IT w dziale utrzymania ruchu w wybranym przedsiębiorstwie

Autorzy

Urszula Wojtas (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Wprowadzenie raportowania za pomocą usługi IT w dziale utrzymania ruchu w wybranym przedsiębiorstwie

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

23.06.2021