Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Badanie i eliminacja przyczyn wad półwyrobów wzmacnianych włóknem szklanym

Autorzy

Małgorzata Jęśko (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Badanie i eliminacja przyczyn wad półwyrobów wzmacnianych włóknem szklanym

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021