Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Wpływ modyfikacji struktury materiału izolacyjnego na jego przewodność cieplną

Autorzy

Tomasz Kasprolewicz (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Wpływ modyfikacji struktury materiału izolacyjnego na jego przewodność cieplną

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021