Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza stanu psychofizycznego operatora bezzałogowego statku powietrznego podczas wykonywania lotów sportowych

Autorzy

Dominik Kaszyński (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza stanu psychofizycznego operatora bezzałogowego statku powietrznego podczas wykonywania lotów sportowych

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021