Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marek Waligórski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

marek.waligorski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 49

ResearcherID

N-3203-2014

ORCID

0000-0003-4990-9525

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS