Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marek Waligórski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

marek.waligorski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 49

ORCID

0000-0003-4990-9525

ResearcherID

N-3203-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (2)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)