Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Wyznaczenie izotermy sorpcji wody sita molekularnego 3A w aspekcie suszenia transformatora energetycznego

Autorzy

Marcin Chojnacki (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Wyznaczenie izotermy sorpcji wody sita molekularnego 3A w aspekcie suszenia transformatora energetycznego

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021