Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Aplikacja do przetwarzania wariantów strukturalnych przy użyciu bazy danych

Autorzy

Kamil Rettig (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Aplikacja do przetwarzania wariantów strukturalnych przy użyciu bazy danych

Język

polski

Typ

praca licencjacka

Data obrony

07.07.2021