Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Aleksandra Świercz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

aleksandra.swiercz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 30

ORCID

0000-0002-5574-8222

ResearcherID

K-6507-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (8)

Recenzje prac dyplomowych (15)