Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza wymagań do systemu monitoringu i sterowania dla przykładowej przepompowni ścieków

Autorzy

Agnieszka Szydłowska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza wymagań do systemu monitoringu i sterowania dla przykładowej przepompowni ścieków

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021