Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Mechanizmy przetwarzania danych grafowych w środowiskach Big Data

Autorzy

Iwo Małyszka (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Mechanizmy przetwarzania danych grafowych w środowiskach Big Data

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

01.07.2021