Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej oraz poszukiwania przecieków na podstawie danych z monitoringu - studium przypadku z wykorzystaniem oprogramowania WaterGEMS

Authors

Cezary Szłapka (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej oraz poszukiwania przecieków na podstawie danych z monitoringu - studium przypadku z wykorzystaniem oprogramowania WaterGEMS

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.