Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej oraz poszukiwania przecieków na podstawie danych z monitoringu - studium przypadku z wykorzystaniem oprogramowania WaterGEMS

Autorzy

Cezary Szłapka (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej oraz poszukiwania przecieków na podstawie danych z monitoringu - studium przypadku z wykorzystaniem oprogramowania WaterGEMS

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021