Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza reakcji estryfikacji kwasu bursztynowego otrzymywanego na drodze fermentacji

Autorzy

Natalia Wojciechowska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza reakcji estryfikacji kwasu bursztynowego otrzymywanego na drodze fermentacji

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

07.07.2021