Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marek Ochowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

marek.ochowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 89

PBN ID

1709668

ResearcherID

F-9587-2014

ORCID

0000-0003-1543-9967

Google Scholar

yEASzm0AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (54)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (45)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS