Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marek Ochowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

marek.ochowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 89

ORCID

0000-0003-1543-9967

ResearcherID

F-9587-2014

Google Scholar

yEASzm0AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (68)

Rozdziały (61)

Książki (6)

Raporty (4)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Wyniki (2)