Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena wpływu elementów wyposażenia i sposobu wykonywania czynności na komfort pracy lekarza stomatologa w przykładowym gabinecie stomatologicznym

Authors

Szymon Kostkowski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena wpływu elementów wyposażenia i sposobu wykonywania czynności na komfort pracy lekarza stomatologa w przykładowym gabinecie stomatologicznym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.