Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ grzania indukcyjnego form wtryskowych na jakość powierzchni i właściwości fizyczne wyprasek wtryskowych

Authors

Kacper Dębski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ grzania indukcyjnego form wtryskowych na jakość powierzchni i właściwości fizyczne wyprasek wtryskowych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.