Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Eksploatacja kotłow grzewczych na paliwa stałe w aspektach ich poprawności uzytkowania oraz wpływie na środowisko naturalne.

Authors

Krystian Skaja (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Eksploatacja kotłow grzewczych na paliwa stałe w aspektach ich poprawności uzytkowania oraz wpływie na środowisko naturalne.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.