Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ modyfikacji materiałów węglowych na charakterystykę pracy kondensatora elektrochemicznego

Authors

Mikołaj Radoła (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ modyfikacji materiałów węglowych na charakterystykę pracy kondensatora elektrochemicznego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.