Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ nowoczenych systemów infromatycznych na zarządzanie transportem na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Authors

Dominik Kowalski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ nowoczenych systemów infromatycznych na zarządzanie transportem na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.