Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena właściwości użytkowych folii kompozytów polipropylenu z modyfikowanym i niemodyfikowanym węglanem wapnia

Authors

Izabela Matuszczak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena właściwości użytkowych folii kompozytów polipropylenu z modyfikowanym i niemodyfikowanym węglanem wapnia

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.