Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Waldemar Szaferski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

waldemar.szaferski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 34

PBN ID

1485509

ResearcherID

N-1153-2014

ORCID

0000-0002-7173-279X

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=n7afyewAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS