Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Waldemar Szaferski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

waldemar.szaferski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 34

ORCID

0000-0002-7173-279X

ResearcherID

N-1153-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=n7afyewAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (34)

Rozprawa doktorska