Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Adaptacyjne prawdopodobieństwa mutacji w projektowaniu ewolucyjnym agentów trójwymiarowych

Authors

Robert Zaranek (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Adaptacyjne prawdopodobieństwa mutacji w projektowaniu ewolucyjnym agentów trójwymiarowych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

02.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.