Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metody optymalizacji wielokryterialnej dla analizy efektywności jednostek decyzyjnych

Authors

Dariusz Grynia (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Metody optymalizacji wielokryterialnej dla analizy efektywności jednostek decyzyjnych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

27.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.