Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt i implementacja dedykowanego algorytmu szeregowania zgłoszeń serwisowych z priorytetami i momentami krytycznymi (deadline'ami), wraz ze studium przypadków

Authors

Wojciech Żółtowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt i implementacja dedykowanego algorytmu szeregowania zgłoszeń serwisowych z priorytetami i momentami krytycznymi (deadline'ami), wraz ze studium przypadków

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.