Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Rozwinięcie Best-Worst-Method dla złożonych wielokryterialnych problemów decyzyjnych

Authors

Jarosław Warmbier (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Rozwinięcie Best-Worst-Method dla złożonych wielokryterialnych problemów decyzyjnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.