Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza zależności pomiędzy wybranymi metrykami oprogramowania a popularnością projektów na platformie GitHub

Authors

Bartosz Paulewicz (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Analiza zależności pomiędzy wybranymi metrykami oprogramowania a popularnością projektów na platformie GitHub

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

22.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.