Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza parametrów funkcjonalnych rejonu przełądunkowego Małaszewicze z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Authors

Weronika Finke (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza parametrów funkcjonalnych rejonu przełądunkowego Małaszewicze z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.