Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania w zakresie oddawania barw przez źródła światła (praca zespołowa)

Authors

Laura Noskowiak (WARiE), Borys Skrzypiński (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badania w zakresie oddawania barw przez źródła światła (praca zespołowa)

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.