Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

krzysztof.wandachowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 97

ORCID

0000-0003-2219-3678

ResearcherID

N-2713-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (10)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (116)

Recenzje prac dyplomowych (86)