Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie dokładności szacowania rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania w oparciu o scenariusze przypadków użycia oraz samych ich nazw

Authors

Marcin Rochowiak (WIiT), Paweł Myszkowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Porównanie dokładności szacowania rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania w oparciu o scenariusze przypadków użycia oraz samych ich nazw

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

22.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.