Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ parametrów selekcji konwekcyjnej na skuteczność wielokryterialnej optymalizacji ewolucyjnej

Authors

Dominik Doberski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ parametrów selekcji konwekcyjnej na skuteczność wielokryterialnej optymalizacji ewolucyjnej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.