Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza funkcjonalności oprogramowania wspomagającego środowiskową ocenę wyrobu

Authors

Marcin Radzki (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza funkcjonalności oprogramowania wspomagającego środowiskową ocenę wyrobu

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.