Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jacek Diakun

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

jacek.diakun@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 31

ORCID

0000-0003-4605-1869

ResearcherID

M-5635-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (13)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska