Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jacek Diakun

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

jacek.diakun@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 31

ResearcherID

M-5635-2014

ORCID

0000-0003-4605-1869

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS