Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ temperatury formy, grubości próbek i sposobu doprowadzenia tworzywa do gniazda formy wtryskowej na właściwości fizyczne wyprasek wtryskowych oraz na strukturę i jakość ich powierzchni

Authors

Dorota Tomczak (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ temperatury formy, grubości próbek i sposobu doprowadzenia tworzywa do gniazda formy wtryskowej na właściwości fizyczne wyprasek wtryskowych oraz na strukturę i jakość ich powierzchni

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.