Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ kontroli temperatury oraz przepływu medium chłodniczego na jakość procesu wtryskiwania wybranego wyrobu

Authors

Adam Kłosowicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ kontroli temperatury oraz przepływu medium chłodniczego na jakość procesu wtryskiwania wybranego wyrobu

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

28.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.