Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja systemu do ewidencji i analizy kosztów jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Joanna Prozorowska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja systemu do ewidencji i analizy kosztów jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.