Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie zależności pomiędzy poziomem technologii produkcji a efektywnością energetyczną wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Mateusz Kurek (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie zależności pomiędzy poziomem technologii produkcji a efektywnością energetyczną wybranego przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.