Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Biznesplan jako narzędzie zarządzania MSP na przykładzie małej firmy budowlanej

Authors

Filip Adamczyk (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Biznesplan jako narzędzie zarządzania MSP na przykładzie małej firmy budowlanej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.